آگهی اجاره   

از شغل شريف كافه نشيني استعفا داده ام. کافه نشين خيابان دوازدهم عاشق لبخند خانم چاق سياه است که  هر روز روزي خوب برايش آرزو مي كند. اين كافه نشين بي صبر و طاقت لذتي ميبرد از ديدن دانشجوهاي خسته با کتابهاي قطورشان. اين کافه نشين حرفه اي اين روز ها خانه اش را اجاره مي دهد اگر متقاضي هستيد بايد يک دل باشيد. از پذيرفتن آدم هاي چندرو معذوريم. لبخندتان باید واقعي باشد. صاحبخانه شديدا سختگير است و هر مستاجري را نميپذيرد. بايد عاشق عشق و بوسه و زندگي باشيد. بايد بدانيد لذت بردن از باريکه آفتاب يعني چه. بايد شيفته شب بي سحر باشید. بايد خيالتان با خيال من پرواز کند. اگر اينکاره هستيد اين شما و اين هم دنجترين ميز کافه ي خيابان دوازدهم.

لینک
شنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٦ - شقایق