خیال من، بابا، تخته ی نیمه شب ، چای دارچین و ...   

میگه بابا جون تاس اگر نیک نشیند همه کس نراد است، نمی دونه قراره من فقط با ۵-۲ مارس کنمش!

لینک
چهارشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٩ - شقایق