CIGRE   

-نماینده ایالات متحده در شورای بین المللی نظارت بر کیفیت توان سیستم های الکتریکی بزرگ

شاید تنها یک خط است برای اضافه شدن به رزومه ات. شاید هم واقعیت بخشیدن به تمام روزهای سختی است که پشت سر گذاشته ای. آینده ای که تصویرش کرده بودی. شاید وقت آن شده توهم این روزها را دور بریزم و گوشه ی ماه بنشینم و رویا صید کنم و برای آینده تصویر بسازم.

 

لینک
جمعه ۱ امرداد ،۱۳۸٩ - شقایق