اگر کسی مرا خواست بگویید رفته بارانها را تماشا کند*   

بعضی روز ها هست جور پاهایت را بالا تنه ات می کشد، امروز جور پاها و بالا تنه ام را پوست سرم می کشد. شب که سرودش را خواند* آخر مگر نوبت پنجره ها نبود...

*بیژن جلالی

*به گند کشیده شده ی شعر سهراب

 

لینک
پنجشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٩ - شقایق