چطور شد؟ +   

چه خوب سهراب زاده شد تا جای من بگوید

اوج خودم را گم کرده ام

می ترسم

از لحظه بعد و از ابن پنجره ای که به روی احساسم گشوده شود ...

باید ساعت ۲:۴۵ آنجا باشم و پاهایم یاری نمی کند!

 

لینک
سه‌شنبه ٤ آبان ،۱۳۸٩ - شقایق