بغض است و بغض   

 

 

دلم خالی است.

لینک
سه‌شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٩ - شقایق