چهار   

از پس این روزهای تلخ روزی هست.

روزی که نمی‌دانی چگونه فرا می‌رسد

از کجا می‌آید

چگونه تو را می‌یابد

در ظلماتی چنین بی‌روزن

که نامت حتی

وانهاده تو را

رفته است.

 

 

شمس لنگرودی

لینک
سه‌شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٩ - شقایق