باز هم یلدایی دیگر، دور از خانه...   

یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد               به وداعی دل غمدیده ی ما شاد نکرد

آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول          بنده ی پیر ندانم ز چه آزاد نکرد

کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلک       ره نمونیم به پای علم دار نکرد

دل به امید صدایی که مگر در تو رسد           ناله ها کرد دراین کوه که فرهاد نکرد

سایه تا باز گرفتی زسحر مرغ سحر             آشیان در شکن طره ی شمشاد نکرد

شاید ار پیک صبا از تو بیاموزد کار                زانکه چالاکتر از این حرکت باد نکرد

کلک مشاطه ی صنعش نکشد نقش مراد     هر که اقرار به این حسن خداداد نکرد

مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق                 که بدین راه بشد یار و زما یاد نکرد

غزلیات عراقیست سرود حافظ                     که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد

 

لینک
جمعه ۳ دی ،۱۳۸٩ - شقایق