تقدیم به روح مرحوم دکتر م.ق.!   

 

حماقت نیست داوطلبانه قربانی ضعف های خود شدن؟ 

پ.ن.با تشکر فراوان از راهنمایی های ناخواسته اما صمیمانه دوستان.   

لینک
دوشنبه ٦ دی ،۱۳۸٩ - شقایق