ماجراهای شقایق و هویج -1   

دخترک امشب هویجش را در جیب کوچکش خواهد گذاشت و به رسم همه ی کریسمس های گذشته چندین ساعتی را در سینما خواهد گذراند .

لینک
دوشنبه ٦ دی ،۱۳۸٩ - شقایق