گرسنگی   

امروز بعد از کلی دویدنِ نیمه شبانه حتی نان و پنیر هم نداشتم بخورم.  

لینک
سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - شقایق