کاش می شد دلتنگی را آن طور که شایسته اش است نوشت. حیف از جنس کلمات نیست تا با تماشای تصویرش روی صفحه به آن عادت کرد. 

 

لینک
سه‌شنبه ۳ خرداد ،۱۳٩٠ - شقایق