روز یکشنبه-بیشتر از ۴ ساعت کنفرانس تلفنی با مدیر پروژه- ساعت ۸ تا ۱۲ شب !!!!   

تو هر چه قدر خواستی بگو بی لیاقت. وقتی دلم می خواهد خوب می خواهد. چه کنم. الان! 

 

لینک
دوشنبه ۱۳ تیر ،۱۳٩٠ - شقایق