این نوشته مخاطب خاص دارد   

ترازوهایت را بردار
جای دیگری بساط کن
اینجا شهر عجیبی ست
اینجا شهر دوش آب سرد و کتاب است
برای تویی که می خواهی بیشتر از اینها دوستت داشته باشند،
دل من وزن زیادی ندارد!
ترازوهایت را بردار
راه بیفت
دنیا پر از شهر های خالی از عشقی ست
که برایت تره خرد می کنند به دروغ
و پپاز داغ تفت می دهند مدام وسط حرف ها
من از بوی پیاز و تره
سرسام می گیرم.
و "منم" هایمان را پتک می کنیم بر سر هم!
دل من وزن زیادی ندارد
دنیا ولی پر از شهر هایی ست
که دخترک های بی بهارش
تو را نشانه می روند،
بی آنکه عاشق لبخندهایت شوند!
سلام مرا
به تک تکشان برسان

خوب است آدم ها تجربه کنند چه خوشایند خواهد بود زندگیشان امینی داشته باشد و اینجا واقعا شهر دوش آب سرد و کتاب است.

*نمی دانم از کیست اما دوستش دارم

لینک
جمعه ۱٤ امرداد ،۱۳٩٠ - شقایق