مچاله   

غم بر دلم سنگینی می کند. دلم تنگ نگاه و لبخندی شده که رنجاندتم. کاش می شد بعضی روزها را دوباره نوشت و بعضی حرف ها را اصلآ نشنید. 

لینک
یکشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩٠ - شقایق