عجله   

همیشه از یک طرف دیگر که نگاه کنی، شکل مساله عوض می شود. کاش همیشه می توانستم قبل از نتیجه گیری از چند طرف موضوع را نگاه کنم. 

لینک
سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳٩٠ - شقایق