گپ پا منقلی   

این روز ها فکر می کنم کاش شمردن بلد نبودم.

 

ش. از قهوه خانه ی بالای شهر 


لینک
جمعه ٢٦ اسفند ،۱۳٩٠ - شقایق