از عذاب وجدان حالت تحوع دارم. دل اشوبگی است. می دانی نباید اصرار می کردی، می دانی خودخواهی بوده و هیچ کاری نمی توانی بکنی. دلم آشوب است، انقدر بد که حتی نمی توانم عذر بخواهم.چه بر من شده. کاش الان دیروز بود...کاش..

 

چشم چشم چشم  *تحوع نه تهوع 

 


*تحوع نه! تهوع 

لینک
جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳٩۱ - شقایق