عشق را بدون بزک می‌خواستم   

 

پ.ن. قطار سواری هم نمی دانم.

لینک
دوشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳٩۱ - شقایق