خیر! درست شدنی نیستم!   

کلی برگه میان ترم باید تصحیح کنم، کلی تمرین بچه ها هست که باید نمره بدهم، فردا امتحان میان ترم دارم. تا ساعت 12 شب هم باید تمرین درس الکتریسیتی مارکت را بفرستم. امان از اسباب بازی جدید. این وب سایت کمک می کنه برای دویدن آماده شد. ۱۶۲روز مانده تا نیمه ماراتون شیکاگو و نصف روز من به گشت و گذار در این وب سایت سپری گشت. 
لینک
پنجشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٧ - شقایق