2 مهر ماه 1358   

باز

 

 

پاییز رسیده. مهر ماه، ماه من . خالى از کلمه ام و 29 ساله شده ام. 29 سال!

امتحانم خوب شد. خوبتر از آنى که فکرش را می کردم. زندگی آرام است.آرام آرام. شکر.

 

سورپرایز امسالم همین عکس بالا بود. ممنون!

 

 

لینک
سه‌شنبه ٢ مهر ،۱۳۸٧ - شقایق