11

کلاس اولی هایم نفسم را می گیرند. یک شنبه عصر که می شود نا ندارم تلفن جواب بدهم.
 هفته ی طولانی خواهد بود.
 ژوپیتر و ونوس کنار هم در آسمان شهر دلبری کردند و شبم را ساختند.
جنبش تنباکو بود و سوال هایش. چطور است که بزرگراه شیخ فضل الله نوری داریم و بزرگراه بهبهانی نداریم. چطور بود که این همه امتیاز میدادیم و تنها تنباکو جنبش شد. 
تنها ۱۱ روز .
باز ترسیده ام.
/ 0 نظر / 6 بازدید