هوای این روزا جون میده برای عاشق شدن، کار کردن، قدم زدن، شراب خوردن و خلاصه یک کلام زندگی کردن! این روز ها را فقط برای این روزها زندگی می کنم. بعد که رفتی غصه ی نبودنت را می خورم.

/ 0 نظر / 7 بازدید