آدمهای عجیب غریب که زیاد دیده باشی عادتت می شود همیشه گارد گرفته باشی. دیگر مثل قدیم تر ها نیست که همه خوبند مگر خلافش ثابت بشود. مدت زیادی است که آدم ها دور باید بایستند و دوست نمی شود باشند مگر اینکه خلافش ثابت شود. ایمیل را که فرستادم فکر کردم کم خشونت بار تر هم می توانست بفهمد دنبال دوست نمی گردم. 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید