از خونه کار کردن یعنی بوی قهوه ی مراکشی، یعنی صبحانه، یعنی موهای پیچیده شده بالای سرت، یعنی خط مشترک آسمون و دریاچه، یعنی بوی شوید تازه. چه خوشم این روز ها و چه می ترسم لبخند بزنم و اخم می کنم نکند زیادی عادت کنم به این خوشی.
/ 0 نظر / 9 بازدید