تا به حال قهوه ی ۵۰۰ دلاری خورده اید؟ از فکر دادن ۵۰۰ دلارم برای خوردن یک قهوه زاویه های جدیدی از خودم را کشف می کنم.

 

پنل جامعه ی زنان مهندس. ایمیلش را پرینت گرفته ام و از صبح بیشتر از ۱۰۰ بار خوانده امش. ایمیلش با این جمله شروع می شود. 

 Be brave, stand your ground and work as hard as you can. It will pay off....

 این زن فوق العاده است. از کار کردن برای این زن و هم صحبتی با او احساس خوش ایندی دارم. گاهی در جلسه ها چشمانش رو بسته شدن می رود بس که همیشه در حال دویدن است و جدیت و رو راستی و انرژی اش برایم دوست داشتنیش می کند. از من خواسته فراموش نکنم برای زنانی که بعد من خواهند آمد و فراموش نخواهم کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید