تکرار

هر چه بیشتر می گذرد، عادی تر می شود. این آخر هفته باید ۱۰ قول وفا نکرده را به جا بیاورم. دیگر بهانه ای برای این سوال های مصاحبه ندارم. سرم سنگین است و چشمانم می سوزد. سرما خوردگی است یا چه، نمی دانم. 
پاییز این شهر بی نظیر است. گمان نمی کنم روزی بیاید که به تصویر ماه کامل روی دریاچه ی این شهر و پاییز های نارنجیش عادت کنم. 
/ 0 نظر / 24 بازدید