هزینه ی تصمیماتت را پرداخت می کنی دختر. تا به حال خلافش ثابت شده!؟ به عوض گزیدن لبهایت بار دیگر که هوش و حواست را به باد داده بودی یاد امروزی باش که همه ی خون بدنت در صورتت جمع شده بود.

پ.ن. به جهت یاداوری مراجعه شود به پروژه ی ۵۶۵۲- و فرودگاه شیکاگو. اگه بازم یادت نیومد دکتر ببین خانوم جون!!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید