هواپیما نگاری


به شهر کوچکی نزدیکی های هیوستون رفته بودم. برای دیدن دوستانم، برای داشتن مکالمه ای دلخواه. برای تجدید خاطره برای به روز شدن برای هم دلی. آخر هفته ای از این دلخواه تر مگر می شود داشت؟
مدت هاست آدم ها را جعبه ای می بینم.  جعبه ای از مجموعه ی خانواده، گذشته، اتفاقات حال زندگیشان، تحصیلاتشان، سلیقه هایشان و از همان وقت است که هیچ کسی نتوانسته متعجبم کند. دیگر سورپرایز نمی شوم و به آسانی می گذرم. دنیا آسان تر می شود وقتی درگیر آدم ها نشوی. 
/ 0 نظر / 7 بازدید