گفت به انسانیت انسانها، توهین نکن. از اون چیزاییه که خش نمی اندازه، بلکه چنگ می اندازه و براده برداری می کنه از روح آدما و خوب شد صورتم را نمی دید که که چه چطور از شرم سرخ شده بودم. خودش می داند چه عزیز است. کاش بداند.

/ 0 نظر / 13 بازدید