بیمار

ساعت ۱۱ باشد، حالت هم خوش نباشد چیزی بهتر از آب لیمو ترش و پرتقال شبت را نمی سازد. آدم مهندس باشد و انسان!! بسی بهتر می تواند مریضی آدم ها را درمان کند. موضوع همان انسانیت است که این روزها نایاب است. داغم و داغم و داغم. 

* طفلی غنوده در بر من بیمار

با گونه های سرخ تب آلوده

با گیسوان درهم آشفته

تا نیمه شب ز درد نیاسوده

*فروغ

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید