March 8th!

کلیشه شده است. انگار وظیفه ی خودم می دانم به به تک تک فیس بوکی ها بگویم که عزیز من روز زنت و مادرت نیست. اصلا روز جنسیت نیست. خسته ام. از جنسیت زده گی. روز ان بد بختی است که به هم میدوزندش تا نکند بیرون از ازدواج هوس همخوابگی کند. روز ان بیچاره تری است که ماه ها می دود تا بلکه برگه ی کوفتی طلاق را بگیرد. روز انی است شوهر مرده است و قانون بی عاطفه و بی منطق شرع کودک را از ان پدر بزرگ می داند. روز من بود، روز من ان روزی بود که نامه از واحد اداری آمد روی میزم که اگر مجردی از پدرت اجازه ی کار بیاور و اگر همسر داری از شوهرت و من حرص خوردم و به خودم پیچیدم و چانه زدم و بهانه آوردم و منطق، که دایی من حرفت زور دارد. امروز روز من نیست. اینجا که نشسته ام روز من نیست. تا کجا ادامه بدهم که روز من نیست. روز تو نیست روز خاله خامباجی بودن نیست. معده ام می سوزد. 

On this 101st International Women's Day, all of us at Women for Women International - in Washington DC, Afghanistan, South Sudan and beyond - are celebrating. We aren't celebrating because women enjoy equal rights here and abroad - unfortunately this isn't yet the case. We aren't celebrating the end of violence against women because, as we know too well, war rages on and women bear its brunt.

But we're celebrating because we are hopeful - in fact, positive - that as women we can build the bridges to peace, equality, and prosperity.

 

At this very moment, many of you are gathering on bridges as participants in our Join me on the Bridge global event series.

باید می توانستم بروم. اما روزهایم گره خورده به سمینار و وبینار و پروژه و ریپورت و مقاله. زندگی تخته گاز می رود و من چه می توانم بکنم برای آنهایی که دغدغه های دلم هستند و من به یک دهه دارد می رسد که آنجا نبوده ام. حتی با احتیاط  باید حرف بزنم درباره شان . چه می توانم بکنم جز اینکه پنل زنان در مهندسی پیشنهاد کنم و زنان شبیه خودم را تشویق کنم به نترسیدن. به نترسیدن از این محیط مردانه ای که اگر بخواهی همقدمشان شوی باید ثبت کنی خودت را. چه می توانم بکنم جز اینکه پروپزال بنویسم که بورس بدهند به دختران هم رشته ام. چه می توانم بکنم جز اهدای کمی از پولم به زنان افغانی. هیچ! 

برایم تکست زده می دانم امروز برایت خیلی معنا دارد کاش ببینی ان روزی را احتیاجی به روز زن نیست. 

۸ مارچ که می شود یاد مادر می افتم که فمینیست نبود و فمینیست بود. بالا و پایین رفت تا در کله ام بکند باید مستقل باشم، ۵۰ بار به نوکش گرفتتم و پرتاپم کرد تا از پرواز کردن نترسم. یادم داد حقم را تقدیم نمی کنند. باید برایش تلاش کنم. سرت سلامت!
 
 
 
 
۴ تکست و ۲ ایمیل روزم را ساخت. روزم را ساختید شما که ۸ مارچ که شد چهره ام به خاطرتان آمد.
/ 0 نظر / 6 بازدید