آشوب

خستگی می نشیند به استخانت. انگار که همه ی بار  عالم را بر شانه هایت حمل می کنی. از ان شب هاست. 

/ 2 نظر / 29 بازدید
سیروس

خستگی را از تنت بیرون نما با همدلی....همنشینی با عزیزی که شود حالت بهی

امین

شبکۀ هوشمند، مدیریت بار این عالم و همه عالم ها و ناگهان، روشنایی شب تاریک در حضور برق بانوی هوشمند؛ چه شبی خواهد شد...