آرزو؟

می شود آرزوهای کوچک آدم بر آورده شوند و شب که خانه آمدی زیر سقف آسمان فولک یونانی رقصیده باشی.   

فستیوال سالانه ی یونانیان-  شیکاگو
/ 0 نظر / 8 بازدید