۷۵۷ دلار- مرگ مقابل چشمانت- فراموش نشدنی ها

می گوید چرا شانس نمی دهی دختر، من منی می کنم و می گویم آخر زندگی ندارد. به چشمانم خیره می شود و می گوید؛ تو داری؟

من می مانم و سکوت!

پ.ن. من عاشق اینطور قهوه خوردنم.  رویی از من است که خودم را هم به هیجان می آورد.

/ 0 نظر / 11 بازدید