بغض است. بغض. مگر قول نداده بودید نمیرید. مگر می شود در شهری به آن بزرگی در بیمارستانی خصوصی برای به دنیا آوردن دخترکی مرد؟ مرد! از چهره ی دختر جوان تنها آرامش در خاطر دارم و هیچ. چه حسی است روز تولدت و روز مرگ مادرت یک روز باشد؟ 

/ 0 نظر / 6 بازدید